Lekce

Jak probíhají lekce?

V rámci úvodní lekce si popovídáme o vaší motivaci ke studiu, vašich dosavadních zkušenostech s angličtinou a zaměříme se taky na vaše očekávání.

Organizační věci probereme v češtině a pak si vyzkoušíme jednoduchou konverzaci, abych se seznámila s vaší jazykovou úrovní.

Na základě našeho česko-anglického rozhovoru probereme možnosti výuky (na co se zaměříme, jak budeme postupovat, kdy a jak často se budeme scházet apod.).

Lekce se snažím maximálně přizpůsobit potřebám studenta. Proto je pro mě důležitá úvodní hodina, kde zjišťuju potřebné informace (proč se chcete učit, pro jaké příležitosti budete AJ nejvíce využívat atd.)

Během výuky se zaměřuju na všechny 4 potřebné dovednosti (speaking, listening, writing, reading), nejvíc se ale snažím zapojovat mluvení. Jak už jsem říkala, co se týče angličtiny, Češi jsou obecně poměrně stydliví a málo si věří. Svým studentům se proto snažím ukázat, že není čeho se bát a že dělání chyb je přirozený.

Nevynechávám ani vysvětlení gramatiky, které se vždy snažím převádět do praxe.

And last but not least…

„Opakování je matka moudrosti.” Ach, jak mě tahle fráze vždycky od učitelů lezla krkem! Holt, je to prostě tak. „Practice makes perfect.” Bez opakování to z té hlavy za čas prostě vypadne, ať chceme nebo ne.

Proto v hodinách hodně opakuju, a to hlavně slovíčka, která hned používáme ve větách a konkrétních situacích.

Součástí lekcí jsou i potřebné materiály, které kopíruji a poskytuji také v elektronické podobě.